Pon - Pet: 9:00 - 15:00

info@lexibor.si

Sallaumines 2 (Pritličje okrogle hiše)

Odškodnine

ODŠKODNINE

Kadar govorimo o odškodninah, mislimo na pravico do denarnega nadomestila, kadar vam zaradi škodnega dogodka nastanejo poškodbe na fizičnem in psihičnem zdravstvenem stanju (lahke ali hude telesne poškodbe, invalidnost ali celo smrt). Zaradi poškodb, ki so posledica škodnega dogodka, vam po navadi nastanejo še druge pravno priznane podlage, na podlagi katerih ste prav tako upravičeni do denarne odškodnine (izostanek od dela, bolnišnično zdravljenje, hospitalizacija, itd.)

Do odškodnine, pod določenimi pogoji, ste upravičeni v primeru spodaj navedenih najpogostejših dogodkih:

  • Prometna nesreča
  • Delovna nesreča
  • Nezgode na javnih ali zasebnih površinah
  • Ugrizi živali
  • Poškodbe na javnih prireditvah
  • Poškodbe v primerih zdravstvenih napak
  • Itd..

Denarna odškodnina se navezuje na nepremoženjsko škodo, ki je nastala zaradi napake ali krivde drugega, pri čemer so podlage za takšno vrsto škode fizične in duševne bolečine, strah, izgubljeno dobro ime, itd. Denarna odškodnina pa se navezuje tudi na premoženjsko škodo, ki je nastala zaradi uničenja ali poškodovanja lastnine, izpada dohodka zaradi nezmožnosti opravljanje dela, materialnih stroškov povezanih z zdravljenjem, itd.

POMEMBNO je, da nas v primeru nezgode v NAJKRAJŠEM možnem času kontaktirate in postopate v skladu z našimi navodili, saj se le tako izognete kasnejšim nevšečnostim, do katerih lahko pride zaradi laičnega in nevednega postopanja.

Le na podlagi pravilnega in strokovnega ravnanja Vam lahko zagotovimo pravično in ustrezno odškodnino.

Naše storitve Vam zaračunamo ŠELE ob izplačilu odškodnine. V primeru kompleksnejših in obširnejših zadev pa vam zagotovimo tudi sodelovanje najboljših odvetnikov na področju odškodnin!