Pon - Pet: 9:00 - 15:00

info@lexibor.si

Sallaumines 2 (Pritličje okrogle hiše)

Izvršilno pravo

IZVRŠILNO PRAVO

Izvršilno pravo ureja zadnji stadij v postopku uveljavljanja pravic. Do izvršilnega postopka pride v primerih, ko ima stranka že pravnomočno in izvršljivo sodno odločbo oz. drug izvršljiv pravni naslov (menica, faktura, itd.), vendar nasprotna stranka ne želi prostovoljno realizirati upnikove terjatve. Velikokrat pa se ustvari potreba strank, da se njihove terjatve ustrezno zavarujejo še preden so izpolnjeni vsi pogoji za začetek izvršilnega postopka, zaradi česar ureja izvršilno pravo tudi zavarovanje zahtevkov, ki še niso izvršljivi.

Naša družba svetuje tako upnikom, kot tudi dolžnikom, pri čemer našim strankam nudimo vse z izvršilnim postopkom povezane storitve, in sicer: sestava opominov pred izvršbo, sestava predlogov za izvršbe (bodisi na podlagi izvršilnega naslova, bodisi na podlagi verodostojne listine), sestava predlogov za izdajo začasnih in predhodnih odredb, sestava ugovorov dolžnika zoper sklepe o izvršbah, sestava ugovorov tretjih oseb, sestava odloga izvršbe in sestava predlogov za ustavitve izvršilnih predlogov.

V primeru dolžnikov svetujemo takojšen pristop in aktivnost k tekoči izvršilni zadevi ter seznanitev z osnovnimi pravili izvršilnega prava.