Pon - Pet: 9:00 - 15:00

info@lexibor.si

Sallaumines 2 (Pritličje okrogle hiše)

Državljansko pravo

DRŽAVLJANSKO PRAVO

Državljansko pravo obsega pravice, ki izvirajo iz pravic in statusa državljana določene države (oz. državljana članice EU s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji) ter njihove pravne položaje. Državljansko pravo tako med drugim ureja položaj tujcev, pridobitev stalnega in začasnega prebivališča, pridobitev državljanstva Republike Slovenije in marsikaj drugega.

V tem segmentu se urejajo številne pravice, med katerimi so tudi socialne pravice vezane na status državljana, politične pravice (npr.: pravica do združevanja), ureditve s področja društev ter druga osebna stanja (npr.: zakonski stan, mladoletnost, zunajzakonska skupnost itd.). Pomembno je izpostaviti, da se je z vstopom Republike Slovenije v EU položaj državljanskega prava bistveno skrčil, saj so sedaj številne določbe urejene že z nadnacionalnimi predpisi.

Državljanstvo je atribut državnosti in brez njega država kot subjekt mednarodnega prava ne more obstajati. Pravzaprav državljanstvo na nek način formira institucionalno povezavo med t.i. politično skupnostjo in njenimi državljani. Državljanstvo pomeni posebno trajno pravno in politično vez, ki veže posameznika z državo in se praviloma pridobi z rojstvom ter izgubi s smrtjo. Državljanstvo lahko pojmujemo tudi kot neko pravno celot ali kot pravno razmerje. Državljanstvo, kot pravna celota je sistem, s katerim se urejajo državljanska razmerja, urejanje le-tega pa spada v izključno pristojnost države.

V naši pisarni smo specializirani izključno za postopke sprejema tujcev v državljanstvo Republike Slovenije, bodisi na podlagi redne ali izredne naturalizacije. V tem segmentu vam lahko ponudimo celovito pravno pomoč in zastopstvo od začetka do konca postopka, lahko pa nas pooblastite zgolj za določena pravna dejanja v navedenem postopku.