Pon - Pet: 9:00 - 15:00

info@lexibor.si

Sallaumines 2 (Pritličje okrogle hiše)

Družinsko pravo

DRUŽINSKO PRAVO

Družinsko pravo je del civilnega prava. Pri družinskem pravu govorimo o skupku temeljnih načel in pravnih pravil, ki urejajo zakonsko zvezo, izvenzakonsko skupnost, razmerja med starši in otroki, rejništvo, skrbništvo ter posvojitev. Zaradi specifik v navedenih razmerjih je v družinskem pravu zelo omejena avtonomija volje strank oz. so pravila družinskega prava pretežno prisilna. V primerih, ko je govora o sklepanju zakonskih zvez, izvenzakonskih skupnosti ali sporazumni razvezi, lahko zasledimo avtonomnost posameznikov, kar pa se bistveno spremeni v primerih, ko je govora o roditeljski pravici ali otrokovih pravicah. Področje družinskega prava je po navadi vedno osebno ter napolnjeno s čustvi, zaradi česar te osebe potrebujejo dovolj empatično osebo, ki na eni strani razume njihove potrebe in čustva ter se na drugi strani zaveda čustvenih vplivov, ki jih imajo lahko posledice razpada družin.

Osnovne določbe družinskega prava od 19. aprila 2019 ureja Družinski zakonik (http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7556 ).

V naši družbi vam svetujemo z različnih sklopov družinskega prava, največ vprašanj pa se pojavlja glede postopkov razveze zakonske ali izvenzakonske skupnosti, dodelitve vzgoje in varstva otrok, urejanje stikov z otroki, določitve ter znižanja ali zvišanja preživnine, delitve premoženja ob razvezi zakonske skupnosti, itd.